Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

pralina
03:33
3154 cce6 400
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
pralina
03:33
Oh no, it's raining.
Reposted fromincomperta incomperta vianiskowo niskowo

June 26 2019

pralina
06:49

June 24 2019

pralina
17:47
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama viagdziejestola gdziejestola

June 17 2019

pralina
12:05
1928 3018 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
12:04
8056 8f87 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viascorpix scorpix

June 16 2019

pralina
20:04
0338 8c8c 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
20:04
4655 3606 400

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo
pralina
19:58
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianiskowo niskowo
pralina
19:47
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
pralina
19:45
pralina
19:42
8590 c0ef 400
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
pralina
19:41
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viairmelin irmelin
pralina
19:39
Człowiek najniżej upada, gdy nad sobą płacze.
— Trygve Gulbranssen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
pralina
19:39
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
pralina
19:36
4677 98b3 400
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
pralina
18:34
Reposted fromszszsz szszsz vianiskowo niskowo

June 06 2019

pralina
06:49

May 31 2019

pralina
17:54
9056 b4ec 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

May 30 2019

pralina
21:01
3646 40f0 400
Reposted fromdelain delain viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl