Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

pralina
11:24
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasistersofmercy sistersofmercy
pralina
11:21
pralina
07:29
9562 d230 400
Reposted fromshemkel shemkel viazembata zembata
pralina
07:29

June 20 2018

pralina
19:22
8674 593b 400
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr vianiskowo niskowo

June 19 2018

pralina
16:56

June 10 2018

pralina
07:42
7082 d536 400
Reposted fromseaweed seaweed vianikotyna nikotyna

June 07 2018

pralina
17:12
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viamisieq misieq
pralina
13:14
1253 63f7 400
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

June 05 2018

pralina
15:45
1041 0a29 400
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

June 04 2018

12:12
1627 e904 400
Reposted fromkattrina kattrina vianiskowo niskowo

May 30 2018

pralina
15:34

May 29 2018

pralina
13:57
0611 43f5 400
Reposted fromciarka ciarka viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac

May 28 2018

pralina
17:52
4845 5084 400
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vianiskowo niskowo
pralina
17:50
Jest we mnie tyle samo ukojenia co wkurwienia
— Kartky
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
pralina
17:50
Zrozumiałam wtedy, dlaczego nie płaczesz, chociaż bardzo boli: czasem o bólu trzeba milczeć, bo nie da się go wypowiedzieć.
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

May 27 2018

pralina
21:56
8887 9c92 400
Reposted fromnutt nutt viaphilomath philomath
pralina
21:56
5953 43a2 400
Reposted fromseaweed seaweed viaphilomath philomath
21:54
6434 8823 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaMyBlackWings MyBlackWings
pralina
21:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl