Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

pralina
22:50

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
pralina
22:49
9769 2c1a 400
Reposted fromwogniu wogniu viascorpix scorpix

February 09 2019

18:47
7390 ba8c 400
Reposted fromerial erial viafreska freska
pralina
17:35
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viafreska freska
pralina
17:33
0668 bc49 400
Reposted fromGIFer GIFer viafreska freska
pralina
17:33
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viafreska freska
pralina
17:23
2751 1406 400
Reposted fromsoftboi softboi viatarczyn tarczyn
pralina
17:22
2224 482a 400
Marcin Orliński - Zabiegi

February 06 2019

pralina
17:31
6035 b352 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafreska freska
17:25
4627 a459 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viascorpix scorpix

February 05 2019

pralina
17:50
2233 ecaf 400
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viafreska freska
pralina
17:50
pralina
11:29
7954 4e32 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreska freska
pralina
11:26
pralina
11:26
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
pralina
11:20
1065 cdcd 400
Reposted frommarceline777 marceline777 vianikotyna nikotyna
pralina
11:17
1783 8882 400
##
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
pralina
11:15


Furr Division
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viabercik bercik
pralina
11:12
3214 8d08 400
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
11:12
4998 d943 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl