Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

07:27
9818 18c2 400
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo

September 20 2017

pralina
19:29
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
pralina
19:28
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
pralina
19:20
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
17:33
1096 4673 400
Reposted fromsoplica soplica vianiskowo niskowo
17:33
4747 0fee 400
pralina
17:33
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vianiskowo niskowo
pralina
17:32


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato vianiskowo niskowo

September 19 2017

19:24
0202 4816 400
Reposted frombrumous brumous viasatyra satyra
pralina
19:18
pralina
19:18
0081 02f8 400
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola
19:18
5104 5545 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianiskowo niskowo
pralina
19:16
6787 d855 400
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
19:15
pralina
19:15
7133 c6b4 400
Reposted fromrol rol vianiskowo niskowo
pralina
19:15
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 vianiskowo niskowo

September 17 2017

10:03
1767 48e7 400

September 05 2017

18:51
2775 621d 400
Reposted fromdivi divi viaIMS IMS
18:49
No matter what I do, no matter how hard I try, I always end up depressed again.
— Too tired to even try  (via bruised-doll)
Reposted fromKiro Kiro viaMyBlackWings MyBlackWings
pralina
18:47
6578 e4b7 400
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl