Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

pralina
13:21
6551 40a7 400
Reposted fromnyaako nyaako viatarczyn tarczyn
13:18
13:18
pralina
13:16
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
13:09
pralina
13:09
8928 c1ee 400
Mistrzowie zupy
Reposted fromdelirivmv delirivmv vianiskowo niskowo
13:08
5471 2013 400
Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
13:07
6347 7a09
An elephant got caught on security camera picking up trash and putting it in a garbage can
Reposted fromdorks dorks viairmelin irmelin
pralina
13:03
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
pralina
13:03
Łatwo się wzruszam i wcale mi to nie przeszkadza. Ukrywanie uczuć to społeczna choroba.
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
pralina
13:03
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo
pralina
13:03
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
pralina
13:03
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
pralina
13:01
Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianiskowo niskowo
13:01

November 01 2017

pralina
18:31
0210 8138 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarotfl rotfl

October 30 2017

pralina
14:36
3848 93c4 400
Reposted fromoblivions oblivions viawarkocz warkocz
pralina
14:34
Reposted fromNickCave NickCave viaedhell edhell
pralina
14:31
I know how dead you are inside. How worthless you feel. I know how you look into a mirror... and hate what you see.
— Supernatural S03E10
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaunni unni
11:15
9800 5ceb 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl