Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

16:12
8056 8f87 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viagdziejestola gdziejestola
pralina
16:12
3230 c074 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viatarczyn tarczyn

June 05 2017

pralina
10:28
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
10:27
0409 93e5 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vianiskowo niskowo
pralina
10:27
3654 ee47 400
Reposted fromoiv13 oiv13 vianiskowo niskowo

June 03 2017

pralina
12:00
6588 efb7 400
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianiskowo niskowo

June 02 2017

pralina
13:25
2739 41b5 400
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
13:21

depression-suggestions:

I want my motivation back. I want my energy and sleep back. I want myself back

Reposted fromnosmile nosmile viairmelin irmelin
13:20
5665 e599 400
Reposted fromstrangelovely strangelovely viafreska freska
pralina
13:20
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki. To mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viagdziejestola gdziejestola
13:20
0229 92c9 400
pralina
13:20
5205 8767 400
Reposted fromstefanson stefanson viagdziejestola gdziejestola
pralina
13:20
6117 034c 400

May 29 2017

pralina
15:14
Picie kawy nie jest wskazane dla ludzi mających nerwice, zaburzenia emocjonalne czy choroby psychiczne.  Nadużywanie kawy, picie jej w dużych ilościach, powoduje obniżenie nastroju, nerwowość, rozdrażnienie i problemy z zaśnięciem
— Mój czarny przyjaciel wbija mi nóż w plecy.
Reposted fromnayantara nayantara viagdziejestola gdziejestola
15:13
15:10
9679 123e 400
Reposted fromyamisouls yamisouls viagdziejestola gdziejestola
pralina
15:10
7589 2db2 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola

May 27 2017

15:41
5160 7f6d 400
Reposted fromfreakish freakish viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
15:36
pralina
15:36
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl