Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

pralina
20:26
3198 0096 400
Reposted fromnazarena nazarena
pralina
20:23
pralina
20:21

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy vianieobecnosc nieobecnosc
pralina
20:20
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viarotfl rotfl
pralina
14:11
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola
14:11
5493 636a 400
14:11
12:41
12:41
4551 0162 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
pralina
12:32
2630 88d2 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
pralina
12:30
pralina
12:30
8025 3e59 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney viajustmess justmess
12:29
2993 c01e 400
Reposted fromLittleJack LittleJack vianikotyna nikotyna
pralina
12:27
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
pralina
12:26
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
pralina
12:21
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski

August 10 2017

pralina
18:47
3001 3afd 400
Reposted fromSkydelan Skydelan vianikotyna nikotyna
pralina
16:47
trakoscan castle VI
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viazyrafa zyrafa
pralina
16:47
2188 5242 400
16:40
7914 8b88 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl