Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

pralina
07:42
07:38
8827 0d8c 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin

August 16 2017

pralina
20:28
pralina
20:00
pralina
19:57
pralina
19:57
7054 29bf 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
19:57
19:56
7565 6bbe 400
Reposted fromfinnglas finnglas viascorpix scorpix
pralina
19:55
pralina
19:55
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viafreska freska
pralina
19:54
pralina
19:54
pralina
19:54
0368 8c00 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
pralina
19:53
1703 2b9a 400

August 13 2017

pralina
20:28
9521 f260 400
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
pralina
20:28
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viagdziejestola gdziejestola
pralina
20:27
pralina
08:10
6600 7311 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMaryiczary Maryiczary
pralina
08:08
9363 f7b4 400
Reposted fromfatique fatique viagdziejestola gdziejestola
pralina
08:08
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl