Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

pralina
20:38

January 27 2020

pralina
21:29
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianiskowo niskowo

January 26 2020

pralina
21:33
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaataszka ataszka
pralina
21:32
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
21:30
3349 ef22 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascorpix scorpix
pralina
21:30
5677 d8eb 400
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
21:29
6984 0d43 400
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno vianiskowo niskowo
pralina
21:29
8152 aa7f 400
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna vianiskowo niskowo
pralina
21:27
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianiskowo niskowo
pralina
21:27
9501 806e 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
pralina
21:27
2854 24eb 400
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
pralina
21:26
9274 d070 400
Reposted fromla-lu la-lu vianiskowo niskowo
pralina
21:23
9063 8d8f 400
Sylvia Plath 
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo

December 23 2019

pralina
10:01
6158 b341 400
Reposted fromzciach zciach viaabsolutiv absolutiv
pralina
10:00
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaswidron swidron

December 22 2019

pralina
19:06
6111 1096 400
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo

December 21 2019

pralina
12:28
7486 22af 400
Reposted fromnyaako nyaako viaQlka Qlka
pralina
12:27
9864 999b 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMaryiczary Maryiczary
pralina
12:26
6194 7f66 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaQlka Qlka
pralina
12:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl