Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2019

pralina
21:35
4668 ec6c 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
pralina
21:33
0748 0efb 400
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiskowo niskowo
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
pralina
21:32
4661 2f31 400
Reposted fromkrn krn vianiskowo niskowo

December 19 2019

pralina
17:29
4597 0b66 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska

December 15 2019

pralina
22:37
8960 21ed 400
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo

December 09 2019

pralina
20:12
9101 2b8d 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMaryiczary Maryiczary
pralina
20:12
3365 267a 400
Reposted fromart-is-diverse art-is-diverse viasatyra satyra
pralina
20:05
3381 6337 400
Reposted fromart-is-diverse art-is-diverse vianiskowo niskowo

December 08 2019

pralina
14:51
pralina
14:50
7733 c6c9 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
pralina
14:49
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaswidron swidron
pralina
14:48
4974 d35f 400
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viaswidron swidron
pralina
14:47
Reposted frombluuu bluuu viabergmal bergmal
pralina
14:46
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaswidron swidron
14:45
3349 ef22 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaabsolutiv absolutiv

December 07 2019

pralina
20:15
7733 c6c9 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
20:14
2991 fa51 400
Reposted fromcroiea croiea viafreska freska

November 26 2019

pralina
18:21
Z bratnią duszą nie trzeba codziennie wymieniać się spojrzeniem, z bratnią duszą chodzi o wymianę myśli i marzeń.
— Ewa Pruchnik – Emi
Reposted fromnyaako nyaako viasistersofmercy sistersofmercy
pralina
18:18
8207 e536 400
Reposted frompierdolony pierdolony

November 23 2019

pralina
13:56
3306 992b 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...